วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประมวลภาพ
"ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรม Asean Family
: ครอบครัวเดียวกัน"
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2552
จัดโดย
กลุ่มงานเสริมสร้างสุนทรียะทางศิลปะ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ร่วมกับ
สมาคมการ์ตูนไทย
สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น